Úvod

Počátky včelnice se datují k roku 2010, kdy se mě naskytla příležitost získat tento vhodně orientovaný pozemek pro její umístění. Vlastní včelařskou praxi si do té doby pamatuji pouze z dětství ze včelaření se svým otcem na středním Slovensku. Pozemek včelnice pak prošel postupnou proměnou – od zbavení nežádoucích náletových dřevin a keřů, které jej činily neprůchodným, potom zase naopak postupným vysazováním různorodých nových dřevin a výstavbou prvních včelích stanovišť. Do budoucna by bylo mým přáním vybudovat zde včelnici i pro ostatní zájemce. Myslím tím třeba začátečníky, kteří se chtějí seznámit se základy včelaření, dětské i dospělé skupiny, které by měli zájem o exkurzi a v neposlední řadě taky produkci včelích matek a nových včelstev.

2023 – byť jsem již v roce 2014 žádal o zařazení pozemku včelnice do Územního plánu městyse Buchlovice pro umožnění stavby zázemí včelnice, vyslyšen jsem byl až v závěru roku 2023. Zastupitelstvo městyse Buchlovice dne 21.12.2023 vydalo územní plán obce, který vyčlenil z pozemku včelnice plochu 0,18 ha k zastavění stavbou pro zemědělskou a lesnickou výrobu. Okamžitě bylo zadáno vypracovaní projektové dokumentace pro povolení příslušnými úřady a dne ??.??.???? byla stavba povolena.